facebook facebook
AINO OCH JEAN SIBELIUS HEM

MUSEET AINOLA

Ainola är ett hemmuseum som utöver huvudbyggnaden omfattar ekonomibyggnader, bastu och en cirka fyra hektar stor tomt med trädgård och skog. Både Aino och Jean Sibelius är begravda här. Ainolas museiverksamhet kompletteras av det trivsamma kaféet i en nybyggnad där det bland annat ordnas föreläsningar och kammarmusikkonserter. I denna byggnad finns också biljettförsäljningen och museibutiken. Förutom musikinspelningar kan man i butiken bl.a. köpa litteratur om Sibelius och Ainola. I kaféet ordnas också små utställningar som för sin del illustrerar livet i Ainola.

Ainola fastighet och samlingar övertogs av finska staten 1972, då Sibelius döttrar sålde den till ett mycket nominellt pris. Samtidigt grundades av kulturministeriet, Sibelius-Samfundet samt Aino och Jean Sibelius anhöriga en Ainolastiftelse, vars syfte ”… är att bevara Jean Sibelius och hans maka Ainos, född Järnefelt, hem Ainola i Träskända stad så oförändrat som möjligt och sådant som det var när de levde samt att värna om deras minne och sköta deras gravar.” Stiftelsen, som ansvarar för museiverksamheten på Ainola, ska sörja för att Ainolas karaktär som hem bevaras och att besökarna kan leva sig in i familjen Sibelius dagliga liv och den vänliga och intima stämningen i hemmet.

Enligt stiftelseurkunden sköts Ainolas egendom och ärenden av en styrelse, vars åtta medlemmar väljs för tre kalenderår. Av dem utses tre av Ainolastiftelsen, två av Museiverket, en av Träskända stad och två av Sibelius-Samfundet. Den ena av de sist nämnda ska representera Aino och Jean Sibelius efterlevande.

Museet Ainola öppnades för allmänheten i juni 1974. I dag är det ett specialmuseum underställt Museiverket. Museet håller öppet från maj till slutet av september. Varje år tar Ainola emot cirka 20 000–25 000 besökare. Största delen av dem kommer från utlandet. Verksamheten på Ainola finansieras med inträdesavgifter och understöd från undervisnings- och kulturministeriet. Ekonomiskt samarbete bedrivs också med Träskända stad.